Kernpunten verslag bestuursvergadering 31 oktober 2016

Bertie opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor Jan te Luggenhorst en Tineke Wantia. Zij hebben aangegeven in het bestuur van Haarlo’s Belang te willen toen ze hiervoor gevraagd zijn. Tevens is Evelien Rensink aanwezig. Zij is werkzaam in het gebiedsteam van de gemeente Berkelland en heeft als belangrijkste taak het preventief jeugdbeleid. Zij is de vervanger voor Jan Lubben, mocht hij niet kunnen.

Bezoek college op donderdag 10 november

De koffie en de eerste consumptie tijdens deze avond zijn voor rekening van de gemeente.Het eerste uur van 19:30 uur tot 20:30 gaat het college in gesprek met het bestuur van Haarlo’s Belang. Punten die aan de orde zullen komen zijn:

Woningbouw in Haarlo
Voor wat de betreft de contingenten op de Pas, deze staan op oranje. Dit houdt in dat er geen inspanning meer gedaan wordt vanuit de gemeente. Het gaat hier om vier kavels. Op één kavel wordt misschien gebouwd, dus blijven er drie over. Voor wat betreft de contingenten plan “De Mölle”, hierover is er deze week een gesprek tussen Holdijk en de gemeente.

Problematiek ’t Zunneke, basisschool en ’t kulturhus
Hierover valt niet veel te zeggen. Dit heeft met de toekomst te maken. Dinsdag 13 december komt de dorpshuizen problematiek binnen de gemeente Berkelland aan de orde bij de gemeente.

Groenonderhoud en onderhoud nieuwe gedeelte begraafplaats
De gemeente doet het minimale onderhoud. Henk Prinsen en Peter Busschers van de gemeente hebben een rondgang gemaakt op het oude gedeelte van de begraafplaats. Verder is hij samen met Jannie Nijhuis naar Gelselaar geweest, waar vrijwilligers het onderhoud doen op de begraafplaats. Henk is bezig om een en ander uit te werken. Jan Lubben is bereid om adressen van nabestaanden op te vragen, zodat deze aangeschreven kunnen worden.

Herinrichting kom Haarlo
De vergadering maakt een lijst met punten die nog aangepast moeten worden. Marianne stuurt deze dan door naar Jan Lubben.

Opknapbeurt speelveldje
Het asfalt verwijderen uit het speelveldje is vrij kostbaar. Bertie heeft een offerte aangevraagd bij Olminkhof, maar hier nog geen reactie op gehad. Er moet ook een beroep gedaan worden op de Haarlose bevolking tijdens de opknapbeurt. Jan Lubben en Bertie hebben donderdag een gesprek over het speelveldje.

Omleidingsroutes tijdens de aanleg van de nieuwe N18
Morgen (1 november) komt er meer duidelijkheid over de omleidingsroutes. Na de oplevering van de herinrichting komt er een telling. Deze is toegezegd.

Pieter heeft wat op papier gezet over de aansprakelijkheid van de bomen tijdens de ruilverkaveling van ruim dertig jaar geleden. Jan Lubben gaat dit uitzoeken.

Bertie bedankt Jan Lubben en Evelien voor hun aanwezigheid en inbreng en zij verlaten de vergadering.

Sinterklaasintocht

Henk zorgt dat er verkeersregelaars zijn, regelt de koetsier en gaat naar Timmerije om te vragen of Sinterklaas daar mag vertrekken. Tineke zorgt dat de stoel op school komt en doet het openingswoord in het Kulturhus op zaterdag 19 november. Degene die kan wordt verzocht om vrijdag 18 november om 20:00 uur aanwezig te zijn om snoepzakjes te maken en de sporthal te versieren. Partners zijn ook welkom.

Keuvel’n bie ne Kerstfair

Bertie gaat morgen (1 november) naar de vergadering van Keuvel’n. Haarlo’s Belang deelt niet mee in de opbrengst van Keuvel’n. Haarlo’s Belang heeft vorig jaar voor de kerstboom gezorgd.

Eindejaarsattentie vrijwilligers

Henk en Annie gaan dat dit jaar verzorgen.

Speelveldje

Gerrit Maatman heeft een plan gemaakt voor het gedeelte van het speelveldje achter het voetbalveldje. De aanvraag voor subsidie wordt nog nader bekeken. Bertie is hiermee bezig.

Kontakt

Internetbankieren gaat niet zonder Kamer van Koophandel ( KvK ) nummer. Tineke gaat informeren wat registratie bij de KvK kost. Vanuit de vergadering wordt de Regiobank aanbevolen. Er hebben zich twee vrijwilligers gemeld namelijk: Daniel Dekker en Toos Berenpas. Henk en Marianne hebben ook hun medewerking al toegezegd. Er is inmiddels ook begonnen met het benaderen van nieuwe adverteerders.

AED

Henk en Annie hebben drie herhalingsavonden voor de AED reanimatie geregeld. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de mogelijkheid bestaat dat de deelnemers via sommige aanvullende zorgverzekeraars een gedeelte van de kosten vergoed kunnen krijgen.

Volgende vergadering

De volgende vergadering wordt gehouden op maandag 28 november 2016 om 20:00 uur in de Alkoof van kulturhus ’t Stieltjen. Bertie bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.