Uitkomst enquête draagvlak maatregel verkeersveiligheid

Dorpsgenoten,

Onlangs heeft u een enquêteformulier ontvangen betreffende “draagvlak maatregel verkeersveiligheid”. Wij hebben inmiddels meer dan honderd formulieren retour ontvangen. Zelfs buiten de gestelde periode zijn er nog formulieren binnengekomen. Die zijn in de aantallen niet meer verwerkt maar de gemaakte opmerkingen zullen wel worden meegenomen. Overigens waren veel formulieren voorzien van opmerkingen hetgeen aangeeft dat het punt van verkeersveiligheid enorm leeft.

De platte cijfers

We hebben de cijfers uit moeten splitsen naar “voor” en “tegen” maar ook naar “neutraal” en “voor mits”. Vooral die laatste is opvallend. Er zijn stemmers die “voor” zijn mits zij zelf “vrijstelling” krijgen. Anders zijn ze tegen.

Totaal aantal stemmen:
VOOR Voor mits TEGEN NEUTRAAL
42 4 53 2
Stemmen van aanwonenden:
VOOR Voor mits TEGEN NEUTRAAL
13 0 8 0

Veel genoemde punten

Er zijn veel opmerkingen dan wel suggesties meegegeven. Daar zit een redelijke overlap in. In grote lijnen zijn dit de meest ingevulde suggesties:

 1. Handhaven van de snelheid, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
 2. Handhaven van vrachtwagenverbod in de Haarloseweg/Haarlosesteeg.
 3. De Haarlose bevolking moet niet extra benadeeld worden maar vrije doorgang krijgen.
 4. Het probleem is de rijstijl/snelheid van sommigen, niet zozeer het aantal auto’s.
 5. Liever éénrichtingsverkeer dan periodieke afsluiting.
 6. Verruim de tijd van afsluiting.
 7. Bij afsluiting ook de avondspits meenemen.
 8. Bij afsluiting ook de Hogebrugweg meenemen.
 9. Maatregelen als oversteekhulp, betere belijning/bebording, verharding van bermen.
 10. Verkeersremmende maatregelen als (verplaatsbare) drempels.
 11. Minder vrachtwagens. Aandacht voor landbouwverkeer en rouwstoet.
 12. Wordt het probleem daardoor niet gewoon verplaatst?

Algemeen beeld

Het algemene beeld dat het bestuur van Haarlo’s Belang hierbij heeft gekregen is dat er met name wordt gevraagd om handhaving van de huidige voorschriften en dat de Haarlose bevolking niet ook nog eens de dupe mag worden van nieuwe maatregelen. Er is sympathie voor de proef maar die neemt sterk af als het ons eigen woon-/werkverkeer raakt. De kern van het probleem lijkt niet direct in het aantal verkeersbewegingen te zitten als wel in het individuele verkeersgedrag en het gebrek aan handhaving.

Vervolgstap

De volgende stap in dit proces is dat er een werkgroep wordt opgestart om nader vorm te geven aan een mogelijke aanpak. De gemeente zal hierin het voortouw nemen. Enkele bewoners hebben zich reeds kandidaat gesteld. Mocht u zich daar alsnog bij willen aansluiten dan horen wij dat graag. Voor de concrete vervolgstap is de gemeente nu aan zet. Wij zullen hen daarover bevragen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.