Verslag werkgroep Sluipverkeer Haarlo 19 februari 2018

Deze tweede bijeenkomst van de werkgroep Sluipverkeer Haarlo stond in het teken van het benoemen van problemen. Het idee van de gemeente was om niet direct in oplossingen te denken maar eerst eens te analyseren wat nu eigenlijk de achterliggende problematiek is.

Er zijn diverse punten genoemd door alle aanwezigen. Zowel algemene punten als heel situatie-specifieke punten. De hoofdmoot wordt hieronder opgesomd. De gemeente zal hieruit een top 5 selecteren waar we ons op zullen richten qua oplossingsrichting.

Uiteraard zijn er wel enkele mogelijke oplossingen genoemd en daar is ook in de enquête al de nodige input voor geleverd. In de pilot zullen we ons richten op mogelijke verbeteringen die op relatief korte termijn en met eenvoudige middelen zijn op te pakken. Voor de lange termijn denkt de gemeente bijvoorbeeld na over het afsluiten van directe toegang tot de N315. Het verkeer vanuit de Haarlosesteeg zou dan via de parallelwegen worden ontsloten.

Vanuit de werkgroep is niet iedereen hier even enthousiast over en wordt de suggestie gedaan bijvoorbeeld via een kruismarkering op de weg aan te geven dat de doorvoer van (fiets) verkeer op de parallelweg niet wordt gehinderd bij filevorming. Mogelijk een praktische invulling voor de korte termijn. Er zit wel spanning op verkeersveiligheid ten opzichte van een goede bereikbaarheid en ontsluiting van woon-/werkverkeer voor Haarlo zelf.

Ook wordt opnieuw gesproken over het grotere geheel. Worden problemen niet verplaatst? Daar heeft de gemeente ook een rol in en zal daar de regie over voeren. Vanuit het beleid van gemeente en provincie is het doel dat verkeer zo veel mogelijk gebruik maakt van het hoofdwegennet. Provinciale wegen zijn ingericht op het verwerken van veel verkeer op een veilige manier.

Daar valt echter wel op af te dingen doordat provinciale wegen niet per definitie een aantrekkelijker alternatief zijn. Steeds vaker geldt een inhaalverbod en bij langzamer verkeer leidt dit tot ergernis en mogelijk nog gevaarlijker inhaalacties. Ook wordt de snelheid soms sterk beperkt. Denk aan de N822 die op de nominatie staat om te worden afgewaardeerd naar een 60km/u weg.

Genoemde algemene punten

 1. Hoeveelheid verkeer (gezien het dorpse karakter)
 2. Individueel verkeersgedrag (snelheid, inhaalacties)
 3. Onveilig gevoel bij fietsers / wandelaars
 4. Hoeveelheid vrachtverkeer zonder lokale bestemming
 5. Landbouwverkeer (snelheid i.c.m. grootte, weinig ruimte)
 6. Smalle wegen zonder gescheiden fietspaden
 7. Fietser zijn slecht zichtbaar (verlichting, kleding)
 8. Bermen zijn gevaarlijk (verzakt, grasbetonstenen)

Genoemde specifieke punten

 1. Aansluiting N315: onoverzichtelijk en bij filevorming geen doorstroming parallelweg
 2. Haarloseweg / Haarlosesteeg: weinig ruimte voor fietsers, gaan veelal naar bushalte
 3. OBS De Voshaar / Wolinkweg: erg onveilig, last van vrachtverkeer en hoge snelheden, inrichting van de chicane remt het verkeer niet (verkeer om?)
 4. Scholtenweg: last van vrachtverkeer (zonder lokale bestemming)
 5. Giffelerweg / Bussinkdijk / Avinkweg: gevaarlijke bermen (m.n. voor fietsers), geluidsoverlast door grasbetonstenen en hoeveelheid vrachtverkeer
 6. De Pas / Scholtenweg: voorrang wordt veelal niet verleend, hoge snelheden, chicane niet optimaal

Hiermee wordt deze sessie weer afgerond. Gezien de volle agenda van de gemeente zal een volgende bijeenkomst pas in april zijn. Hiertoe wordt nog een afspraak gemaakt.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.