Gesprek met wethouder over vergunningstraject antennemast

Dorpsgenoten,

Op woensdag 7 maart 2018 hebben Henk Prinsen en Peter Visser een gesprek gevoerd met wethouder Hoytink-Roubos vergezeld door Jan Lubben en Janienke Witteveen vanuit de ambtelijke organisatie over het traject “aanvraag vergunning antennemast” in Haarlo. Dit gesprek was op uitnodiging van de wethouder nadat Haarlo’s Belang een tweetal brieven heeft gestuurd met in concreto de vraag aan de wethouder om betrokken inwoners voldoende te horen.

Laten we vooropstellen dat het een “goed” gesprek was. Wij noemen het een goed gesprek omdat het over en weer verduidelijking heeft gebracht. Daarmee is de onderliggende problematiek zeker niet van tafel maar het is wel duidelijk geworden dat er op dit moment niet méér in zit. Hoe teleurstellend dat voor een aantal dorpsgenoten ook is.

De gemeente geeft aan dat zij zich meer dan nodig in heeft proberen te zetten om naar de minst negatieve oplossing toe te werken. Er is ook allerlei persoonlijk contact geweest om zienswijzes en ideeën te bespreken. Dat heeft echter niet in alle gevallen tot voldoening geleid. De gemeente geeft ook aan dat er een meer dan gemiddeld aantal locaties is onderzocht en dat zij zich daar ruimhartig in heeft opgesteld.

De wethouder erkent wel dat zij zich baseert op de expertise van KPN en daarin ook geen concessies wil doen. KPN is uiteindelijk toch de partij die een investering doet en het is haar recht om daar een zo hoog mogelijk rendement uit te halen. Daarnaast heeft KPN aangegeven dat met het oog op toekomstige 5G-verbindingen zendmasten niet te ver uit elkaar kunnen staan om een goede doorgifte te garanderen.

Wij hebben uitgebreid gesproken over de stand van zaken maar ook de gang van zaken. Die wordt ook door ons niet altijd ervaren als samenwerkend. Vanaf dat het formele traject startte verliep de manier van communicatie ook heel anders. Ook hebben we uitgebreid stilgestaan bij de huidige situatie, de impasse, de aangedragen argumenten vanuit direct betrokken, de verdeeldheid in de Haarlose gemeenschap, het feit dat men zich niet gehoord voelt, dat het hier en daar aan onderbouwing lijkt te schorten en dat er in de communicatie nog wel wat winst te behalen valt.

Kortom, alle punten hebben de revue wel gepasseerd maar waar het op neerkomt is dat de gemeente van mening is dat zij zich voldoende heeft ingezet en dat er op dit moment niet méér in zit. Het wachten is nu op de definitieve aanvraag van KPN. De gemeente zal zich dan beperken tot haar basistaak; het toetsen van de vergunning aan de betreffende regelgeving.

De gemeente is zich er van bewust dat er een bezwaartraject volgt en mogelijk zelfs een gang naar de rechter. Op dit moment lijkt niets dat tij te kunnen keren. Daarmee beëindigen we het gesprek. Ondanks begrip over en weer leidt het op dit moment helaas niet tot andere inzichten of besluitvorming.

Voor Haarlo’s Belang is het een lastige situatie. Wij staan graag voor het algemeen belang. Daarbij is nu sprake van twee uitersten. Wij willen graag dat een ieder wordt gehoord, dat besluiten op basis van juiste argumentatie worden genomen maar uiteindelijk willen we ook dat de dekking van het mobiele netwerk in Haarlo verbetert.

Gegeven de actuele omstandigheden kunnen wij niet anders concluderen dan dat wij naar redelijkheid al het mogelijke in het werk gesteld hebben om aandacht te vragen voor deze situatie en een impasse te doorbreken. Er is nu echter sprake van een status quo die pas doorbroken kan worden in een volgende stap in dit traject. Dan zullen wij opnieuw bepalen op welke manier wij kunnen bijdragen aan een zo zorgvuldig mogelijk verloop van dit proces.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.