Verslag werkgroep Sluipverkeer Haarlo 18 juni 2019

Dorpsgenoten,

Het is al weer even geleden dat deze werkgroep bij elkaar is geweest. Het wachten was onder meer op het resultaat van de verkeerstelling (kastjes).

Vanuit Haarlo zijn er zorgen over de plannen voor het aanpassen van de ontsluiting van de Hekweg. Op de vorige bijeenkomst heeft de gemeente aangegeven dat er een idee is om de directe aansluiting van de Haarloseweg op de N315 (Hekweg) af te sluiten zodanig dat het verkeer alleen nog via de parallelweg kan rijden. Dat vindt men vanuit Haarlo geen goed idee. De huidige inrichting is ooit bewust zo gemaakt, ook ter bescherming van het fietsverkeer.

De gemeente trapt af: wat is jullie huidige beeld? En hoe gaan we verder? Er is behoefte aan concrete stappen. Het geopperde kruis (geschilderd op wegdek) op de kruising Haarlosesteeg / parallelweg N315 is er bijvoorbeeld nog steeds niet.

Het feit dat er bij Groenlo een afsluiting zat, had effect op de telling. Het doorgaande sluipverkeer voor ná Groenlo was daardoor veel minder. Dan blijft het eigenlijk redelijk binnen de perken. Ondertussen wordt al weer opnieuw geteld met 45 telslangen in de hele gemeente Berkelland (en daaromheen). Mochten er grote verschillen uit naar voren komen dan moet dat eventueel opnieuw worden geëvalueerd.

Wat is de ervaring tot nu toe? Haarlo: na de ingebruikname van de N18 is het een poos rustiger geweest. Nu lijkt het weer drukker te worden. Op de Avinkweg zijn ook werkzaamheden gaande. Er is nog aardig wat vrachtverkeer (geen bestemmingsverkeer). Ook bij de school wordt te snel gereden, men blijft erbij dat de chicane in de Wolinkweg verkeerd ligt.

De gemeente geeft een toelichting op interpretatie van de cijfers. “Er bestaat een eenvoudig recept om na te gaan of een snelheidslimiet overeenstemt met de weg en zijn omgeving: de V85-regel. Dat is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden en door 15% wel wordt overschreden, op een weg met verkeer in normale weersomstandigheden.

Voor de Haarlosesteeg geldt een V85 van 63: dus 85% blijft gemiddeld onder de 63km/uur. Eigenlijk geven de cijfers een vrij normaal beeld aan. De nieuwe meting met telslangen zal nauwkeuriger zijn, ook wat betreft fietsers.

Haarlo ervaart drukte met vrachtverkeer maar vooral het gebrek aan fatsoen irriteert. Er wordt nu ook niet in beeld gebracht welk vrachtverkeer er eigenlijk niet hoort. Gemeente: dat klopt want dan gaat het over provinciale wegen en daar mogen we niet meten.

De gemeente gaat een plan maken voor de Deventer Kunstweg en omstreken. Het gaat dan om het verkeersveilig maken, waarbij de snelheid flink omlaag moet zodat de reistijd toeneemt, in de hoop dat men dan kiest voor een route via provinciale wegen. In dat plan wil men de Wolinkweg en Haarlosesteeg ook meenemen. Net als de wegen richting Beltrum. Hier hoort uiteraard wel een prijskaartje bij dus vooralsnog is niets definitief.

Qua verkeersremming wordt met name gedacht aan de inzet van chicanes (chicanepaaltjes). Er wordt gevraagd om handhaving en flitscontroles. Dat is echter iets dat vanuit het Openbaar Ministerie wordt aangestuurd en zich richt op plekken waar veel ongelukken gebeuren. De lokale politie wil nog wel eens een lasergun-actie houden maar handhaving als dwangmiddel is niet altijd even realistisch.

Haarlo: is het wegdek nog van invloed? De Scholtenweg ligt er bijvoorbeeld nogal beroerd in (klinkers). Gemeente: dat is niet per se van invloed op de verkeersveiligheid. Wel wordt er iedere 2 tot 3 jaar een schouw uitgevoerd. De gemeente zal n.a.v. de herinrichting (2015) contact opnemen met de projectleider van destijds. Overigens kan een klinkerweg gemakkelijk 2000 tot 2500 voertuigen per dag verwerken.

Vanuit Haarlo wordt aangegeven dat het veelal over houding en gedrag gaat. Daar helpen maar weinig maatregelen tegen. Dat wordt algemeen beaamd.

Gemeente: een nieuw type grasbetonstenen maakt minder lawaai. Landbouwverkeer met breedte heeft invloed op de mogelijke maatregelen. Haarlo: verkeer voor de Waterzuivering moet er door kunnen. De wagens worden steeds groter en zij kunnen alleen via de Borculosekant naar binnen. Is het niet vreemd dat vrachtverkeer de Haarlosesteeg niet in mag maar dat de Giffelerweg niet geschikt is om ín te rijden?

Borden staan vaak ook te dicht op een kruispunt. Een lang voertuig kan daar niet goed omheen door uitstekende spiegels. Is opschuiven van borden zoveel moeite? Gemeente: er gelden wel bepaalde afstanden voor maar maak een MOR-melding (Melding Openbare Ruimte) via de website. Dan kan overleg worden gepleegd met de buitendienst.

Haarlo: kan de gemeente het resultaat van de telslangen, inclusief het fietsverkeer, ons ook weer doen toekomen? Gemeente: ja, dat zullen we doen.

Haarlo: de chicane op de Scholtenweg wordt als positief ervaren. In tegenstelling tot die van de Wolinkweg. Die ligt gewoon niet goed. Wellicht kan de kruising Willem Sluyterweg / Voshaarweg ook iets worden verlegd waardoor de snelheid eruit moet. Gemeente: de snelheid bij de school ligt al wel wat lager maar we zullen foto’s maken van de situatie en in overleg gaan met de projectleider. Wellicht dat de chicane andersom kan worden gelegd.

Haarlo: samengevat wachten we dus eerst het resultaat van de telslangen af (augustus) en dan nog het plan voor de Deventer Kunstweg. Gemeente: wij weten nog niet precies wat de planaanpak is maar we kunnen jullie wel op de hoogte houden. In ieder geval komt er dit jaar nog wel een schetsontwerp.

Haarlo: wat is het advies van de gemeente aan de provincie over de aansluiting met de Hekweg? Gemeente: dat advies is eigenlijk alleen informeel. De provincie is degene die bepaalt. De verwachting is dat hier binnen 2 jaar een start mee wordt gemaakt.

Haarlo: nu dus opnieuw wachten op resultaat van een telling en een plan voor de Deventer Kunstweg? Ondertussen blijft het wel gevaarlijk. Gemeente: er is wel gesproken met de politie over de betekenis van bestemmingsverkeer. Dat is toch écht alleen alles wat aan die weg ligt. Er zal nu toch een poging worden ondernomen om samen met de politie een aantal gerichte acties te doen.

Vanuit Haarlo worden enkele voorbeelden genoemd waarbij vrachtwagens elkaar klem rijden, geen kant op kunnen en bermen kapot rijden. De vele motorrijders die op zondag in groepen en veel te snel door Haarlo rijden zijn ook een punt van aandacht. Wellicht dat de wijkagent wat kan betekenen in dit soort situaties.

Haarlo: hoe voorkom je dat als je minder verkeer hebt op de Deventer Kunstweg, dat verkeer dan niet juist door Haarlo komt? Gemeente: zodra Groenlo dicht zit (onlangs het geval) komt er minder (doorgaand) verkeer door Haarlo. Dat zou mogelijk ook kunnen gelden bij de Deventer Kunstweg. Ondanks de langere afstand zouden de provinciale wegen dan sneller moeten zijn.

Haarlo: we zijn al anderhalf jaar in gesprek maar er gebeurt eigenlijk maar weinig. Dat wordt algemeen beaamd maar we moeten toch maar weer afwachten.

Onlangs was er een incident waarbij een betonplaat op de Avinkweg gevaarlijk omhoog stak. In eerste instantie plaatste de gemeente alleen een bordje. Die houding had wel iets minder laks gekund. Inmiddels is er opnieuw bestraat maar wel met een rare (gevaarlijke) hobbel tot gevolg. De gemeente maakt een notitie.

Hiermee wordt de bijeenkomst afgerond. De gemeente gaat meteen polshoogte nemen van situatie bij de chicane in de Wolinkweg.

Enkele cijfers uit de telling van maart 2019: (voor beide richtingen)

Avinkweg
Verkeer gemiddeld per dag: 582
Aandeel vrachtverkeer (%): 6,6
Gemiddelde snelheid: 55
V85: 74

Haarlosesteeg
Verkeer gemiddeld per dag: 1553
Aandeel vrachtverkeer (%): 3,5
Gemiddelde snelheid: 54
V85: 63

Wolinkweg
Verkeer gemiddeld per dag: 927
Aandeel vrachtverkeer (%): 3,1
Gemiddelde snelheid: 39
V85: 50

Met vriendelijke groeten,

Peter M. Visser
Secretaris Haarlo’s Belang.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.