Persbericht over woonbehoefte en woningsplitsing 10 oktober 2019

Dorpsgenoten,

Namens de gemeente Berkelland delen wij hieronder informatie over de onderwerpen woonbehoefte, dubbele bewoning en woningsplitsing.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang.

Invulling woonbehoefte

Het college van Berkelland wil snel inspelen op de woonbehoefte in Berkelland. Aan de raad wordt gevraagd om op 12 november de kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in Berkelland vast te stellen.

Om vaart te maken in het realiseren van nieuwe woningbouwplannen, geeft het college per kern inzicht in de ruimte voor extra woningbouw, op basis van de huidige behoefte.

Vanaf eind volgende week zijn de stukken te vinden op onze website https://www.gemeenteberkelland.nl/Gemeenteraad , bij de vergaderstukken van de commissievergadering op 30 oktober. Bijgevoegd ontvangt u alvast het persbericht.

Bijlage: Persbericht kwalitatieve toetsingscriteria 10-10-2019

Dubbele bewoning en woningsplitsing in het buitengebied

We hebben u al eerder geïnformeerd over het plan van aanpak voor ‘dubbele bewoning en woningsplitsing’ in het buitengebied.

Het college heeft deze week keuzes gemaakt hoe om te gaan met dubbele bewoning en woningsplitsing in het buitengebied. Zowel voor bestaande (vergunde) woonsituaties als voor nieuwe aanvragen van woningsplitsing.

Meer informatie hierover leest u in het persbericht dat ik u hierbij toestuur. Er komt ook een artikel in BerkelBericht.

Als u geïnteresseerd bent in de inhoudelijke stukken die hierover opgesteld zijn, dan kunt u deze opvragen bij Inge Rensink. Haar emailadres is i.rensink@gemeenteberkelland.nl.

Bijlage: Persbericht dubbele bewoning en woningsplitsing 10-10-2019

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.