Kernpunten verslag bestuursvergadering 11 februari 2020

Verslag bestuursvergadering 11 februari 2020

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Jan te Luggenhorst, Gerrit Dekker, Vanessa Lappenschaar, Tineke Wantia
Afwezig met kennisgeving: Erik Bergsma en Bertie ten Bras

Opening
Anne heet iedereen welkom.

Notulen 14 januari 2020
De notulen worden akkoord bevonden.

Ingekomen stukken

  • Kleine beweegsubsidie
  • Enquête ondermijning

De mail m.b.t. kleine beweegsubsidie wordt doorgestuurd naar de gymvereniging, de school, de voetbalvereniging en ’t Zunneke.
De enquête over ondermijning gaan we delen op Facebook. Tevens zal hierbij een link vermelden voor de mogelijkheid tot aanmelden als lid van Haarlo’s Belang.

ActiepuntenlijstUpdate Werkgroep leefbaarheid
Er is geen gehoor gegeven aan onze oproep aan de groep leefbaarheid om een update te geven over de stand van zaken van deze groep.We besluiten voor de volgende bijeenkomst op dinsdag 18 februari alle leden van de groep leefbaarheid te benaderen om aanwezig te zijn.

Reanimatiecursus
Er is nog overleg over 2 geschikte data voor de herhaling van de reanimatie. Informatie volgt.Jaarlijks bestuursuitje
Is georganiseerd door Gerrit Dekker.

Paasvuur
Er is een alternatieve plek gevonden om een Paasvuur te bouwen. Brandweer en Gemeente Berkelland hebben toestemming verleend om op deze plek een Paasvuur van maximaal 400 m3 te bouwen en aan te steken op 1e Paasdag. De locatie is een perceel aan de Dennendijk.

De volgende buurten zijn aan de beurt voor het assisteren bij het opbouwen van het Paasvuur;

  • Waterhoek
  • Haarloseveld
  • Scholtenweg
  • Het Kossink.

Het brengen van snoeihout kan op de volgende zaterdagen tussen 10:00 uur ’s morgens en 14:00 uur ‘s middags:

  • 21 maart 2020
  • 28 maart 2020
  • 04 april 2020

Op 12 april a.s. zal het paasvuur omstreeks 20:15 uur worden aangestoken. Dit zal door de genoemde buurten worden verzorgd. Ook zal een aantal muzikanten zorgen voor een muzikale noot tijdens het paasvuur.

Ledenadministratie
Door opzeggingen door o.a. verhuizing, loopt het aantal leden van Haarlo’s Belang terug. We hebben daarom niet leden benaderd om lid te worden.
Anne heeft bij nieuwe inwoners en mensen die nog geen lid zijn een kaart met nieuwjaarswens en uitnodiging om lid te worden in de brievenbus gedaan. In totaal zo’n 40 adressen. Er zijn al 6 nieuwe aanmeldingen uitgekomen. Anne maakt een bestand met alle adressen en wij zullen deze mensen binnenkort nog persoonlijk benaderen met de vraag of ze lid willen worden.

Midzomerwandeltocht
Jan te Luggenhorst heeft nagedacht over een alternatief en 4 ideeën met ons gedeeld. Deze ideeën worden allemaal goedgekeurd en worden verder uitgewerkt. De midzomerwandeltocht zal, in een andere vorm dan voorgaande edities, plaatsvinden op zondag 28 juni 2020.

Boombeplanting Gemeente Berkelland
Ingekomen punt van Jan te Luggenhorst. 
Berkelland wil 44.000 bomen planten: één voor elke inwoner
Voor meer informatie hierbij de link naar een krantenartikel uit Tubantia met dit onderwerp; 
www.tubantia.nl/achterhoek/berkelland-wil-44-000-bomen-planten-een-voor-elke-inwoner


Jan geeft aan dat dit een kans is voor Haarlo om meer groen te creëren. Met een goed plan en onderbouwing zijn hier vast ook subsidies voor beschikbaar.
We vertellen Jan van onze gast op de aankomende jaarvergadering. Ronald Olthof zal hier zijn plan voor Haarlo in het groen gaan toelichten. We willen dit plan ook graag meenemen in het nog te maken dorpsontwikkelingsplan.

Mogelijk zonnepark Holtmaatsdijk
We hebben een e-mail ontvangen over een mogelijke zonnepark aan de Holtmaatsdijk. De firma IX Zon is van plan om hier een zonnepark van ongeveer 8000 panelen te plaatsen achter de woning aan de Waterhoekdijk 6.
Er is een online petitie gestart welke door iedereen die tegen is getekend kan worden. 
Hierbij de link naar de petitie; 
https://petities.nl/petitions/geen-zonnepark-op-holtmaatsdijk-waterhoekdijk-te-haarlo


Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.

Sluiting
Anne sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 18 februari om 19.30 uur, de bijeenkomst voor de samenstelling van de Dorpswerkgroep is aansluitend op deze vergadering.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.