Verslag online bestuursvergadering 10 november 2020

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Bertie ten Bras, Vanessa Lappenschaar, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Erik Bergsma

Komst Jan Lubben


RODE beleid uitnodiging
Een bijeenkomst over het RODE beleid staat gepland op 17 november. Jan Lubben gaat navraag doen of deze datum nog steeds staat. Door corona kunnen veel bijeenkomsten niet doorgaan. Jan houdt ons op de hoogte. 

Extra container afval
Jan Lubben geeft aan dat we de mogelijkheid hebben om een extra container aan te vragen voor het zwerfafval. Hiervoor kunnen we contact opnemen met Marcel Meijer van gemeente Berkelland.

Antennemast
We wachten nog steeds op uitspraak van de rechtbank. Rechtbank kan na 6 weken na de zitting de uitspraak weer verlengen met 6 weken. Jan Lubben houdt ons op de hoogte.

Woningbouw Haarlo
Gemeente heeft groen licht gegeven voor de bouwplannen op Garver en het Kossink. In de aankomende maanden zal de gemeente hierover meer informatie geven en reclame maken. Heb je interesse in een woning in Haarlo? Neem dan contact op met Hugo Boom of stuur een mailtje naar secretaris@haarlosbelang.nl

Opening bestuursvergadering


Notulen 15 oktober


Akkoord bevonden. 

Ingekomen stukken

Kontakt Haarlo
Dit jaar is er een enquête uitgegaan over het digitaal aanleveren van Kontakt. Er is geen budget om nog papieren versies te realiseren. Binnenkort zal definitief worden overgegaan naar digitaal. Alle e-mailadressen worden hiervoor verzameld. Op de website van Haarlo’s Belang zullen we een plek creëren waar we de digitale versies van Kontakt kunnen plaatsen. 

Inspiratiesessie platform vrijwilligers
De Voormekaar teams in Berkelland hebben een platform opgericht waarbij vrijwilligers zich kunnen aanmelden om hun steentje te kunnen bijdragen voor een betere samenleving in Berkelland. Naar elkaar omzien in de buurt, elkaar voorthelpen of initiatief nemen in en voor de leef- en woonomgeving. Op de website kun je diverse aanbod aan activiteiten, klusjes en taken vinden waarmee je als vrijwilliger een ander kunt helpen. Voor meer informatie: https://www.voormekaar.net/index.php?page=Vrijwilligerspunt

 

Actiepuntenlijst

Kerstboom parkeerplaats Prinsen
Dit jaar wordt er nog wel een Kerstboom geplaatst door de gemeente. Volgend jaar wordt de kerstboom niet meer geplaatst wegens bezuiniging. 

Kerstboom Kulturhus wordt geplaatst op 12 december om 09.30 uur. 

Reanimatiecursus
De reanimatiecursus op 19 november gaat wegens corona niet door. Dit zal worden verplaatst naar begin volgend jaar. 

Pepernoten sinterklaas
Alle kinderen (t/m de basisschoolleeftijd) die in Haarlo wonen ontvangen een zakje pepernoten. De zakjes worden afgegeven aan de school. Kinderen die niet op school zitten ontvangen van ons het zakje pepernoten thuis. 

Rondvraag


Er komt een huurwoning vrij in Haarlo. Dit staat al op thuisindeachterhoek. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via thuisindeachterhoek.nl 

Sluiting
Nieuwe datum vergadering 15 december 19.30 uur. 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.