Verslag online bestuursvergadering 26 januari 2021

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Vanessa Lappenschaar

Agenda bestuursvergadering 26 januari 2021

20.00 uur komst Jan Lubben

Zendmast
De rechtbank heeft het besluit over de plaatsing van de KPN mast aan de Dennenweg in Haarlo vernietigd. Meer informatie hierover lees je in ons laatste nieuwsbericht. In de week van 8 februari zal bij de gemeente worden gesproken over de vervolgstappen van de plaatsing van de zendmast in Haarlo. Of het hoger beroep wordt is nog onduidelijk. Maar er gebeurt hier nog wel iets mee. Jan Lubben houdt ons op de hoogte. 

Windmolenpark
De gemeente is ook nog bezig het zogenaamde RODE Beleid te herijken. Dit beleid dient eerst door de gemeente vastgesteld te worden. Op korte termijn zal hierover een uitnodiging komen vanuit de wethouder voor alle kleine kernen.

Opening bestuursvergadering

Notulen 15 december
Akkoord

Ingekomen stukken

Actiepuntenlijst
Doorgenomen. 

Evaluatie vergadering kleine kernen
Ronald en Bertie hebben de vergadering met de Kleine Kernen bijgewoond. Het was een goed georganiseerde vergadering. Dit keer door Rekken. Er werden verschillende onderwerpen besproken, onder andere windmolens, woonvisie/leefbaarheid, AED onderhoud en het RODE-beleid.

Er kwamen ook een aantal nieuwe onderwerpen ter sprake, waaronder de Noordtak van de Betuwelijn door de Achterhoek. Een ambtenaar uit Doetinchem is voorgedragen als contactpersoon voor alle gemeenten in de Achterhoek. Samen met de kleine kernen wordt er een brief opgesteld. Deze brief gaat dan alvast richting Het Rijk. Het plan dat nu staat is dat wanneer de nieuwe N18 vier-baans wordt, de Noordtak langs de N18 wordt geplaatst. 

Op korte termijn zal er een uitnodiging komen van de Wethouder over RODE beleid voor alle kleine kernen. Hierin zal ook het huidige plan voor Windmolens worden besproken.

Omgevingsvisie 15 februari
Er staat een informatieavond gepland over de omgevingsvisie op maandagavond 15 februari. We gaan ons als Haarlo’s Belang aanmelden voor deze avond. De gemeente Berkelland is bezig met het maken van een Omgevingsvisie. Hierin wordt beschreven hoe we willen dat Berkelland er in de toekomst in grote lijnen uitziet. Inwoners kunnen in een omgevingsvisie aangeven welke dingen zij in grote lijnen gerealiseerd willen zien. N.a.v. alle input zal er een voorstel voor een omgevingsvisie worden opgesteld. Hier kun je als belangenvereniging op reageren. 

Bingoavond 13 februari
Wegens het grote succes van de eerste bingoavond in Haarlo wordt er een tweede bingoavond georganiseerd. De organisatie wil de opbrengst hiervan schenken aan Haarlo’s Belang. Iedereen kan zich aanmelden voor de bingoavond. Voor meer informatie zie of om je aanmelden zie de Facebookpagina van Natuurlijk Haarlo: https://www.facebook.com/NatuurlijkHaarlo

Woonvisie/ leefbaarheid
De afgelopen maand hebben geïnteresseerden die zich hebben aangemeld bij Hugo Boom een mail ontvangen met informatie over woningbouw in Haarlo. In maart zullen de kavels op de Garver worden vrijgegeven. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Hugo Boom via leefbaarheidsgroephaarlo@gmail.com.

Rondvraag/ Mededelingen

Sluiting
Volgende vergadering is 23 februari 2021 om 19.30 uur.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.