Verslag bestuursvergadering 20 juli

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Martijn van Ginkel, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Vanessa Lappenschaar

Opening bestuursvergadering

De Berkelhof

Vandaag vergaderen we op de Berkelhof in Haarlo. Via deze weg willen we Susanne Krisse nogmaals bedanken voor het beschikbaar stellen van een van de ruimtes zodat wij konden vergaderen. Het was voor ons ook een leuke manier om met de zorgboerderij te verbinden. Na afloop hebben we, op veilige afstand, een rondleiding gehad van Susanne. Erg leuk en interessant om zo een kijkje te mogen nemen op de zorgboerderij. De doelgroep van Berkelhof zijn cliënten met een zeer ernstige verstandelijke beperkingen. Er wonen op dit moment 18 cliënten bij de Berkelhof. Daarnaast hebben zij 18 cliënten die komen voor dagbesteding. Per 1 september 2020 hebben ze een kleine, intensief begeleide dagbestedingsgroep opgezet voor volwassenen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en ouderen met een VG-profiel. Meer hierover kun je lezen op de website deberkelhof.nl. De opening van de dagbesteding hadden ze graag wat groter uitgepakt, zodat ook anderen kennis konden maken met de zorgboerderij. Helaas heeft dit door corona niet door kunnen gaan. Ze hopen dit in de toekomst alsnog weer op te kunnen pakken.

Notulen

Notulen is akkoord. Vanessa plaatst notulen op de website.

Brief beleid en onderhoud AED’s

We hebben een brief ontvangen over het beleid en onderhoud van AED’s. Wij nemen de inhoud ter kennisgeving aan. Verder is deze voor HB niet van toepassing. Wij hebben het onderhoud van de AED’s, die onder verantwoordelijkheid van het Haarlo’s Belang vallen, goed geregeld in Haarlo.

Omgevingsvisie

We hebben een mail met informatie ontvangen over de omgevingsvisie. Nu geen verdere actie voor ons.

Energietransitie kleine kernen + buurtschappen

Er is een brief over de herijking van het Rode Beleid opgesteld namens kleine kernen en buurtschappen. We hebben een conceptbrief ontvangen van Hilbert Heutinck.
Feedback van Jan op de brief: Oppassen dat je niet als belangenvereniging in de schoenen gaat staan van de betrokkenen. Oprichter van project moet eerst met omwonenden in gesprek gaan en niet met belangenvereniging. De rest kan zich vinden in deze feedback.
Jan en Martijn gaan samen een antwoord formuleren op de voorgestelde brief.

WBTR

Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Deze wet stelt eisen aan besturen en dus ook aan bestuursleden (en toezichthouders). Een belangrijk onderdeel is de uitgebreide persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden als er iets niet klopt. We gaan hier naar kijken in nauwe samenwerking met andere belangenvereniging. Zodat we voor een gezamenlijke aanpak kunnen gaan. Jan en Ronald hebben gesprek gehad met Jan Buist. We hebben al een handboek waarin al een heel groot deel in is behandeld. Concept van dit handboek gaan we naast de stukken leggen die we hebben ontvangen van Jan Buist. Er is gesprek gepland met de notaris over de statuten. Het plan is om begin volgend jaar dit punt afgehandeld te hebben.

Verzekeringen

Verzekeringen zijn doorgelopen met Johan Olthaar. Opdracht aan Johan is om uit te zoeken hoe het zit met de aansprakelijkheidsverzekering voor de mensen die op de begraafplaats helpen. Onderhoud begraafplaats ontbrak namelijk nog in de verzekering. Dit gaat Johan aanpassen. Zodra dit is gedaan zal Johan de nieuwe polis opsturen naar Anne.

Vragen

Houtdorp Haarlo: Haarlo’s Belang steunt ieder jaar het houtdorp. Ook dit jaar. We zullen het initiatief steunen met 150 euro.

Volgende vergadering

28 september om 19.30 uur in het Kulturhus.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.