Verslag bestuursvergadering 21-12-2021

Aanwezig: Anne Prinsen, Jan te Luggenhorst, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar

Afwezig: Gerrit Dekker (met kennisgeving), Tineke Wantia (met kennisgeving)

Opening bestuursvergadering

Notulen 23-11-2021

Notulen akkoord.

Ingekomen stukken

  • Mededeling vanuit Notaris over wijzigingen statuten.

De mail is ter kennisgeving. Ronald heeft ons voorstel met de wijzigingen voor de statuten gemaild naar de Notaris. De notaris zal dit in de tweede helft van januari oppakken. In de jaarvergadering in 20222 zullen we deze wijziging bespreken met de leden.

  • Mail Geesteren’s Belang. 

We hebben een mail ontvangen van Geesteren’s Belang n.a.v. het jaarlijkse kleine kernen overleg dat in januari plaats zal vinden. Hierin stellen zij voor om de buurtschappen te betrekken bij dit kleine kernen overleg. Ook omdat we nauw optrekken met de buurtschappen rondom de actualiteiten energie / RES / RODE beleid. Als Haarlo’s Belang staan wij er positief tegenover om buurtschappen te betrekken bij deze overleggen. Ronald koppelt dit terug.

  • Informatie stand aanpak speelveld Wolinkweg / Sluyterweg

De gemeente gaat eenmalig het speelveldje Wolinkweg/Sluyterweg inzaaien. De gemeente heeft contact gehad met een bewoner wie tegenover het speelveldje woont. Afgesproken is dat begin volgend jaar het speelveldje wordt aangepakt. 

Informatieavond omgevingsvisie deelname

In november hebben Ronald en Jan een informatieavond bijgewoond over de omgevingsvisie. Het was een interessante en informatieve avond. Deelnemers konden zelf input geven. Er was veel overleg tussen verschillende de kernen over de visie. We ontvangen nog een verslag van deze avond op de mail. In februari/maart gaat dit verslag naar de raadsleden. 

Financieel Sinterklaas intocht 

De muziekvereniging ontvangt van ons een financiële bedrage van 200 euro voor het begeleiden van de sinterklaasintocht. Tineke heeft een mailtje gestuurd naar onze penningmeester.

Actiepuntenlijst

  • We zullen in de aankomende weken weer welkomstkaarten op de post doen bij nieuwe bewoners in Haarlo. Anne pakt dit op.
  • VAN-kerstverlichting: Jan heeft contact gehad met de VAN. Kerstbomen opzetten deden ze niet meer. Het idee is om volgend jaar kijken naar een alternatief. Bijvoorbeeld een houten kerstboom. 

Rondvraag/ Mededelingen

  • Energietransitie – Er is een nieuwsbrief opgesteld door de Kleine Kernen en Buurtschappen (KKBU) over de energietransitie. De vraag aan ons of we dit op onze website willen publiceren. Vanessa plaatst dit als nieuwsbericht op onze website.
  • 10 januari gaan we de kerstboom opruimen bij het Kulturhus. 

Sluiting

Volgende vergadering 25 januari 19.30 uur 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.