Nieuwsbrief energietransitie

Nieuwsbrief energietransitie namens de KKBU aan de inwoners december 2021:

Beste buurtgenoten,

Sinds de zomer van 2021 hebben alle Kleine Kernen en BUurtschappen van Berkelland (afgekort KKBU) de handen in één geslagen. De opwek van duurzame energie (zon en wind) zal vooral in onze vóórtuin plaatsvinden: Dus willen we hier ook graag in meedenken met als vertrekpunt, naast goede en transparante kaders t.a.v. gezondheid en ruimtelijke ordening,  100% van de winst van duurzame energie dient in de gemeenschap te blijven!

Dit vertrekpunt lijkt simpel, maar is het niet gezien de vele vaak ook tegenstrijdige belangen! Ons idee om alle belanghebbenden, experts, adviseurs en dus ‘de gemeenschap’ bij elkaar te brengen in een Maandelijkse Energie Transitie Tafel (METT) lijkt te gaan landen bij de gemeente. Door inbreng van aanwezige kennis en uitwisseling van informatie zal er begrip voor de vraagstukken van de energietransitie ontstaan en daardoor ook initiatieven vanuit de gemeenschap.

De gemeenteraad is voornemens om nog voor de raadsverkiezingen van maart 2022 hun nieuwe beleid op dit gebied (RODE) vast te stellen. Hierin zullen waarschijnlijk de 1e denkrichtingen voor ruimtelijke kaders voor windenergie en ontwikkelingsvarianten staan (gemeente zelf als initiatiefnemer of een vorm van een maatschappelijke tender waarbij bijvoorbeeld de winst in het gebied blijft). Ook  zal hier een visie beschreven worden hoe men de gemeenschap écht wil laten deelnemen, bijvoorbeeld dus in een platform als de METT. Echter in dit RODE 2.0-besluit (vermoedelijk januari of februari ’22 in de Raad) zal, zo is ons door de gemeente gemeld, nog niets definitíef worden bepaald.

Wel heeft de gemeenteraad de RES Achterhoek 1.0 onder voorwaarden vastgesteld. Samengevat: Berkelland gaat 0,071TWh aan wind (4 á 5 grote windturbines van 250m1) opwekken vóór 2030. Het gebied Voor-Beltrum / Ruurlose Broek op de grens met Oost-Gelre is als  zoekgebied aangewezen. Voor de bewoners van dit gebied lijkt deze aanwijzing ‘uit het niets’ te zijn ontstaan. De gemeente erkent dat de communicatie beter had gemoeten en men heeft toegezegd het traject tot de aanwijzing bij de bewoners nader te komen uitleggen

Maar de windturbines staan er nog niet! Zo is ons verzekerd. Eerst dienen de ruimtelijke kaders (met name gericht op gezondheid) vastgesteld worden EN er moet draagvlak zijn… En daar stellen wij als KKBU ons bovenstaande vertrekpunt!

Al met al hebben we als KKBU in het afgelopen half jaar samen al veel bereikt en denken op deze wijze in de komende periode een serieuze gesprekspartner te zijn die het geluid van de gemeenschap politiek-neutraal kan laten horen.

Op dit moment is er een werkgroep van 4-5 personen die namens de KKBU de gesprekken met de gemeente initieert en voorbereid. En bij een verdere doorgang van de METT zal een uitbreiding hiervan nodig worden.

Heb je interesse om hier actief aan deel te nemen? Meld je bij je eigen belangenorganisatie en zij zullen je in contact brengen met de werkgroep!

De belangenorganisaties van alle kleine kernen en buurtschappen;

Beltrum, Hupsel, ’t Loo, Voor-BeltrumAvest, Holterhoek, Rekken, Dijkhoek, Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Lochuizen, Noordijk, Rietmolen, Markvelde, deBruil, Veldhoek, Het Broek

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.