Verslag bestuursvergadering 22-02-2022

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Martijn van Ginkel, Jan te Luggenhorst
Afwezig: Vanessa Lappenschaar en Tineke Wantia (allebei met kennisgeving).

Opening

De vergadering is weer in het Kulturhus. Jan Lubben van de gemeente Berkelland is afwezig maar heeft Ronald geïnformeerd over een aantal lopende zaken.

Agenda en mededelingen

  • Aan de agenda worden het punt “Midzomerwandeling” toegevoegd;
  • Subsidie ouderenzorg wordt aangevraagd bij de gemeente;

Bespreekpunten gemeente Berkelland

  • Antennemast: Het hoger beroep is vertraagd vanwege corona. We kunnen niet anders dan afwachten
  • Speeltuin De Pas: De toestellen zijn nog goed maar er zal wel een renovatie plaatsvinden. Om het budget voor het opknappen van speeltuinen te behouden vraagt Jan Lubben snel te starten met een groep uit de wijk om samen met de gemeente een renovatieplan te maken. Uitvoering is pas in 2023. Ronald informeert Vanessa.
  • De glas- en kledingcontainers worden definitief verplaatst naar het terrein van het Kulturhus;
  • Reconstructie Willem Sluyterweg – Voshaarweg. De werkzaamheden liggen op schema. In september komt er overleg met de buurtbewoners over de invulling van het groenplan.

Verslag vergadering 18-01-2022

Geen opmerkingen

Ingekomen stukken

  • Uitnodiging NL Doet van 12 maart van het Kulturhus. Ronald, Martijn en Jan gaan;
  • Mail Daniel ter Haar met een voorstel voor verfraaiing van de entree van Haarlo. Anne neemt contact op en vraagt Daniël zijn voorstel uit te werken.

Aktiepuntenlijst

De aktiepuntenlijst wordt aangepast. Nieuwe inwoners hebben een welkomstkaart ontvangen. Informatie over het verplaatsen van de glas- en kledingcontainers naar het Kulturhus mag gepubliceerd worden.

Vrijwilligerslijst

De vrijwilligerslijst wordt geactualiseerd. De lijst leggen we voor controle voor aan Ans Lappenschaar (Kulturhus), Jannie Nijhuis (ommetje) en Henk Prinsen (begraafplaats). (actie Anne). Jan maakt nog een overzicht van de vrijwilligers die zwerfvuil rapen.

Nieuwe bestuursleden

We plaatsen op de website een oproep voor nieuwe bestuursleden (actie Vanessa)

Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering voor 2022 plannen we op 19 april bij HCR Prinsen. Anne reserveert de zaal.

Paasvuur

Het paasvuur wordt gebouwd op het bouwland aan de Dennendijk nabij de picknickplaats. Jan meldt het passvuur voor 1 maart bij de gemeente Berkelland. Voor de uitvoering zorgen de buurten Waterhoek, Haarlose Veld, Scholtenweg en Kossink. Anne informeert de buurten en vraagt wie voor het paasvuur contactpersoon is. 

Statuten

Jan vraagt de notaris naar zijn antwoord op de plaats op het rooster van aftreden bij tussentijdse vacatures in het bestuur.

Play court

“De Brandkaste”. Heeft € 300,- beschikbaar gesteld voor realisering play court. Op een vraag van de initiatiefnemers: we verlenen financiële ondersteuning om de play court mogelijk te maken.

Plan Prinsenhof/De Garver

Op 22 maart is er een inloopavond voor omwonenden waarvoor ook HB  is uitgenodigd. Martijn gaat namens HB en stemt af met de leefbaarheidsgroep.

Dialoog Platform en energietransitie

HB neemt deel aan het dialoogplatform energietransitie van de gemeente Berkelland. De eerste avond is bezocht door Martijn en Ronald. Het platform is breed opgezet. De eerste avond ging het veel over zaken die ver liggen van wat de gezamenlijke kleine kernen willen bereiken. De volgende avond is op 11 april. Ronald en Jan zullen dan deelnemen.

Rondvraag

Midzomerwandeling: gaan eerst overleggen met Tineke welke plannen zij al heeft.

Sluiting

Volgende vergadering 15 maart 20.00 h (ledenvergadering en paasvuur) en 29 maart, 19.30 h (Jan Lubben uitnodigen).

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.