Uitnodiging ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van Haarlo’s Belang uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 11 april 2023 om 20.00 uur bij HCR Prinsen in Haarlo.

Agenda

1. Opening + voorstelronde bestuur

2. Verslag ledenvergadering 2022

3. Financieel verslag
a. Verslag penningmeester
b. Verslag kascommissie (Dinant Mengerink en Lisanne Prinsen)
c. Benoeming kascommissie

4. Vaststelling contributie 2022

5. Lopende projecten

  • Projecten 2023 (door werkgroep)
  • Playcourt

6. Mogelijkheden voor een omnivereniging (door Henk Leever)

7. Leefbaarheid en saamhorigheid vergroten

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Wij hopen je te zien op dinsdag 11 april!

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.