Uitnodiging ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van Haarlo’s Belang uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 11 april 2023 om 20.00 uur bij HCR Prinsen in Haarlo. Agenda 1. Opening + voorstelronde bestuur 2. Verslag ledenvergadering 2022 3. Financieel verslag a. Verslag penningmeester b. Verslag kascommissie (Dinant Mengerink…

Lees meer …

Wij hebben jullie hulp nodig!

Zoals onder andere op onze website staat, heeft de gemeente ingestemd met woningbouw op de locatie Prinsen. Binnen het project Prinsenhof stellen de projectontwikkelaar en andere partijen zich toereikend op om een kleine buurtsupermarkt te realiseren in Haarlo. De komst van een buurtwinkel is geen uitgemaakte zaak. Toch willen we…

Lees meer …