Uitnodiging ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden van Haarlo’s belang uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 23 april 2024 om 20:00 uur bij HCR Prinsen in Haarlo. Agenda Opening Verslag ledenvergadering 2023 Financieel verslag Verslag penningmeester Verslag kascommissie (Dinand Mengerink en Lisanne Prinsen) Benoeming kascommissie Vaststelling contributie 2023…

Lees meer …

Verslag 27 februari 2024

Aanwezig: Anne Prinsen, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Hans van Baardwijk, Harry Heinemans, Heidi Kistemaker Opening Ronald opent vergadering om 19.30 uur Notulen 23 januari 2024 Akkoord en is geplaatst op de website. Lopende zaken gemeente Groenvoorziening Eibergseweg/ Borculoseweg Ronald heeft contact gehad met Jeanine Ebbers…

Lees meer …

Paasvuur 2024 gaat niet door

Helaas moeten we mededelen dat het Paasvuur in Haarlo dit jaar letterlijk in het water valt vanwege wateroverlast. Het Paasvuur 2024 gaat niet door. We zijn aan het kijken of we een alternatief kunnen bedenken, zodat we toch samen kunnen komen en het Paasfeest kunnen vieren. Houd onze website en…

Lees meer …

Verslag bestuursvergadering 23 januari

Aanwezig: Anne Prinsen, Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Hans van Baardwijk, Harry Heinemans Opening Ronald opent de vergadering. Heidi Kistemaker sluit vanavond aan om te kijken of het haar wat lijkt om de functie secretaris over te nemen van Anne.  Overleg met wethouder Arjan van Gijssel…

Lees meer …

Denk mee over de toekomst van Haarlo

Droomsessie op 28 februari 2024 In samenwerking met verschillende verenigingen organiseert Sport Federatie Berkelland een inspirerende avond, gericht op vrijetijdsbesteding. Deel jouw ideeën met mede-inwoners. Denk actief mee en breng Haarlo in beweging. Wanneer? 28 februari  Hoe laat? 19.15 uur inloop 19.30 uur start Waar? Kulturhus ’t Stieltjen Iedereen is…

Lees meer …