Herhalingscursus reanimatie 2018

Dorpsgenoten, Degene die geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen willen we via deze weg alsnog attenderen op de komende “herhalingscursus reanimatie” van 2018. Op woensdag 28 november 2018 of dinsdag 11 december 2018 is de jaarlijkse reanimatiecursus. De cursusavond begint om 19:00 uur en  deelname is kosteloos. De cursus vindt plaats…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 29 oktober 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Gerrit Dekker en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Erik Bergsma Afwezig zonder kennisgeving: Annie Ligtenbarg Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben is vanavond verhinderd. Afgelopen vrijdag heeft hij e.e.a. telefonisch doorgenomen met Peter Visser. Jan Lubben zal zijn collega’s vragen om…

Lees meer …

Huldiging 50-jarig jubileum

Dorpsgenoten, Onlangs heeft kulturhus ’t Stieltjen haar 10-jarig jubileum gevierd. Velen van u zijn daar wellicht bij aanwezig geweest. Er was een mooie opkomst en het was een gezellige middag. Haarlo’s Belang mocht van de gelegenheid gebruik maken om de “jubileumwinnaars” van ons eigen 50-jarig bestaan nog even in het…

Lees meer …

Intocht Sinterklaas 2018

Dorpsgenoten, Op zaterdag 24 november 2018 komt Sinterklaas met zijn pieten weer in Haarlo. De Sint komt vanaf de Bussinkdijk richting de Eibergseweg Haarlo binnen. Hierna zal een rondje door Haarlo gemaakt worden. De kinderen mogen dan meelopen achter het paard met de Sint. Dit zal rond de klok van…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 24 september 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Gerrit Dekker, Erik Bergsma en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Annie Ligtenbarg Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben vertelt over “Mogelijkheden procesondersteuning bij samenwerking in de kern”. In Gelselaar spelen soortgelijke processen als in Haarlo. Denk aan de inzet van “Scholder…

Lees meer …