Verslag overleg Kleine Kernen Berkelland 10 januari 2019

Aanwezig: afgevaardigden van: RVO Beltrum, Geesterens Belang, Gelselaars Belang, Haarlo’s Belang, Noordijks Belang, Belangenvereniging Rekken, Gemeenschap Rietmolen en Gemeente Berkelland Opening Voorzitter Bertie ten Bras van Haarlo’s Belang opent de vergadering en heet iedereen welkom in het mooie Haarlo. Een kort voorstelrondje volgt. Mededelingen Geen mededelingen. Wel wordt de agenda…

Lees meer …

Verslag bespreekpunten gebiedswethouder 12 december 2018

Aanwezig namens Haarlo’s Belang: Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Gerrit Dekker, Jan te Luggenhorst, Peter Visser en Tineke Wantia. Aanwezig namens gemeente Berkelland: Patricia Hoytink en Jan Lubben. Vanavond schuift wethouder Patricia Hoytink aan als ‘gebiedswethouder’. Haar werkgebied is verdeeld over de kernen Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo. Met dit…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 4 december 2018

Aanwezig:  Erik Bergsma, Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Gerrit Dekker, Annie Ligtenbarg, Tineke Wantia Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben is voor deze vergadering niet uitgenodigd. Wij spreken elkaar komende week tijdens het bezoek van de wethouder. Bestuursvergadering: Opening Voorzitter Bertie ten Bras…

Lees meer …

Herhalingscursus reanimatie 2018

Dorpsgenoten, Degene die geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen willen we via deze weg alsnog attenderen op de komende “herhalingscursus reanimatie” van 2018. Op woensdag 28 november 2018 of dinsdag 11 december 2018 is de jaarlijkse reanimatiecursus. De cursusavond begint om 19:00 uur en  deelname is kosteloos. De cursus vindt plaats…

Lees meer …

Kernpunten verslag bestuursvergadering 29 oktober 2018

Aanwezig:  Bertie ten Bras, Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia, Gerrit Dekker en Peter Visser Afwezig met kennisgeving: Erik Bergsma Afwezig zonder kennisgeving: Annie Ligtenbarg Bespreekpunten met Jan Lubben: Jan Lubben is vanavond verhinderd. Afgelopen vrijdag heeft hij e.e.a. telefonisch doorgenomen met Peter Visser. Jan Lubben zal zijn collega’s vragen om…

Lees meer …