Kernpunten verslag bestuursvergadering 28 augustus 2018

Aanwezig:  Jan te Luggenhorst, Annie Ligtenbarg, Gerrit Dekker, Erik Bergsma Afwezig met kennisgeving: Peter Visser, Bertie ten Bras, Tineke Wantia Opening I.v.m. de afwezigheid van Bertie ten Bras opent Jan te Luggenhorst deze bestuursvergadering. Erik Bergsma zal het verslag verzorgen. Notulen 9 juli 2018 Het verslag wordt goedgekeurd. Aanvullende toelichting/opmerkingen:…

Lees meer …

Reactie op besluit omgevingsvergunning antennemast 22 augustus 2018

Dorpsgenoten, In reactie op de besluitvorming inzake het aanvraagtraject voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de antennemast heeft het bestuur van Haarlo’s Belang in bijgaande brief naast haar positieve boodschap ook haar onbehagen over de algehele procesgang geuit richting de gemeente Berkelland. Met vriendelijke groeten, Bestuur Haarlo’s Belang. PDFPRT

Lees meer …

Aanvulling op gesprek met provincie over onderhoud N822 18 juni 2018

Dorpsgenoten, Hieronder nog een kleine aanvulling op het eerder gepubliceerde verslag n.a.v. enkele vragen. Met vriendelijke groeten, Bestuur Haarlo’s Belang. Er kan bezwaar worden gemaakt tegen het verkeersbesluit. Het verkeersbesluit gaat alleen over de belijning en de bebording. De werkzaamheden starten op 17 september (oplevering 28 september 2018) volgens de…

Lees meer …

Verslag gesprek met provincie over onderhoud N822 18 juni 2018

Op 18 juni 2018 hebben Jan te Luggenhorst namens Haarlo’s Belang en Patrick Wagenaar (projectleider Realisatie) namens de provincie Gelderland een gesprek gevoerd over de onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de N822 (Batendijk, Borculoseweg, Eibergseweg). Hieronder vindt u een weergave van dat gesprek. Samenvatting Medio september start de provincie Gelderland met…

Lees meer …