Verslag bestuursvergadering 26 en 27 sept 2023

Aanwezig: Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen,  Hans van Baardwijk Opening Voorzitter Ronald opent de vergadering. Inloophalfuurtje  19.30 uur – Jan Lubben en Ramon ter Harmsel. Ramon is vanavond aanwezig om de resultaten van de meting aan de Scholtenweg te bespreken. De volgende punten zijn besproken: Snelheid…

Lees meer …

Update project Bakkersweide (Prinsenhof)

Vandaag hebben omwonenden en geïntresseerden een update ontvangen met betrekking tot het nieuwbouwplan op locatie Prinsenhof.

De inhoud van dit bericht delen we graag één op één, met heel Haarlo zodat iedereen op de hoogte kan blijven

Aangaande nieuwbouwplan Bakkersweide,

Graag willen we jullie op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwbouwplan in Bakkersweide, voorheen bekend als Prinsenhof. We willen jullie informeren voordat de vakantie en zomerfeesten in Haarlo van start gaan.

We zijn verheugd te kunnen melden dat de meeste wensen van de omwonenden zijn meegenomen in de huidige stukken, die nu ter controle liggen bij de gemeente. We hebben hard gewerkt om deze punten in deze fase verder te verbeteren, met inachtneming van jullie belangen. Momenteel liggen alle stukken ter controle bij de gemeente.

Zodra de gemeente haar goedkeuring verleent, zal het concept bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Als direct omwonenden ontvangen jullie deze stukken van mij voordat ze officieel worden vrijgegeven. Het is belangrijk op te merken dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar reactie te geven op het concept bestemmingsplan.

We kiezen er bewust voor om de controle ronde van de gemeente af te wachten voordat we de nieuwe tekeningen verspreiden. Op deze manier willen we voorkomen dat er te veel verschillende versies in omloop zijn.

Het plan is over het algemeen gelijk gebleven, met slechts enkele kleine aanpassingen om het plan te optimaliseren. De definitieve versie van het plan zal worden vrijgegeven na de controle van de gemeente.

Na deze ronde zal er een ontwerp bestemmingsplan worden opgesteld, naar verwachting ergens tussen oktober en december. Ook dit ontwerp zal ter inzage worden gelegd. Als alles volgens plan verloopt, verwachten we dat de gemeenteraad het bestemmingsplan in januari zal vaststellen en tot het publiceren zal overgaan.

Als alles goed verloopt zal uiteindelijk het bestemmingsplan onherroepelijk worden in mei-juni 2024. Dit betekent dat alle procedures zijn afgerond en het plan definitief is. De Omgevingsvergunning dient dan nog te worden aangevraagd, het Omgevingsvergunningstraject willen we enigszins gelijk op laten lopen met de laatste fase van de bestemmingsplan procedure.

We hopen dat deze update jullie een goed beeld geeft van de stand van zaken omtrent het nieuwbouwplan Bakkersweide. Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

We waarderen jullie betrokkenheid bij dit project en kijken uit naar een succesvolle afronding.

Maurice Geerdink, conStabiel

PDFPRT