Inloop halfuur

Leden van Haarlo’s Belang,

Het bestuur van Haarlo’s Belang wil graag ‘feeling’ houden met de leden binnen en buiten de bebouwde kom van Haarlo om zo goed mogelijk de belangen te kunnen behartigen. Wij zijn van plan om een inloop halfuur in te voeren voor leden die een probleem of een idee aan het bestuur willen voorleggen voorafgaande aan de bestuursvergaderingen.

Het heeft de voorkeur dat men zich hiervoor aanmeldt bij de secretaris zodat wij zélf ook tijdig kunnen beginnen met onze vergadering als er geen gast wordt verwacht. Aanmelding geschiedt bij voorkeur per email (secretaris@haarlosbelang.nl) en indien mogelijk met opgave van het onderwerp zodat wij ons eventueel voor kunnen bereiden.

Vervolgens krijgt men een uitnodiging om naar de bestuursvergadering te komen. Die vindt meestal plaats op maandagavond in ’t Kulturhus. In dit halfuur kunnen waarschijnlijk niet direct oplossingen aangedragen worden maar het probleem of idee zal vervolgens als actiepunt worden opgenomen in de agenda van een volgende bestuursvergadering.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.