Kernpunten verslag bestuursvergadering 25 januari 2016

Sociaal auto delen laatste ontwikkeling ( gast Annie Ligtenbarg )
Zoals het er nu uitziet wordt de auto woensdagmiddag 10 februari geleverd, nadere info over tijd en plaats volgt nog.

Onderhoud begraafplaats (verslag naar gemeente )
Het verslag van de afspraken over het onderhoud van het kerkhof naar aanleiding van de rondgang ter plaatse op 1 oktober 2015 is in december 2015 naar de gemeente gestuurd.

Herinrichting kom Haarlo
Naar aanleiding van een brief naar de gemeente over de chaos met name in het begin van het project is er een gesprek geweest met de gemeente , de uitvoerder en Haarlo’s belang over o.a. betere informatie voorziening richting de bevolking , de omleiding routes en de planning.

In Kontakt van februari komt de uitnodiging voor het paasvuur.

Jaarlijkse ledenvergadering Haarlo’s Belang
De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op maandag 4 april 2016 om 20:00 uur bij HCR Prinsen.

Buurtpreventie
De avond was zeer geslaagd. Er waren ongeveer honderd belangstellenden. Er waren ook bewoners van andere kernen binnen de gemeente Berkelland aanwezig

AED alarmering is zeker gesteld
Nadere informatie volgt in februari. Waarschijnlijk gaat het onderhoud voor rekening van de kernen komen en wordt de alarmering geregeld door de gemeente Berkelland.

Glasvezel buitengebied
De gemeenteraad van de gemeente Berkelland heeft op 8 december 2015 ingestemd met een lening aan CIF en daarmee is de realisatie van glasvezel in het buitengebied een stap dichterbij gekomen. Tijdens de info avond voor dorpsbelangenorganisaties zijn door de gemeente en de CIF de plannen toegelicht. Deze informatie is te vinden in de nieuwsbrief van de gemeente. We verwachten binnen afzienbare tijd nadere informatie over de voorgang en zullen deze dan ook hier melden.

Het is van belang dat we een deelname van 50% behalen (over geheel Berkelland gezien) om het voor een marktpartij voldoende aantrekkelijk te maken om daadwerkelijk tot aanleg over te gaan. Na het eerste jaar kan indien gewenst het abonnement zonder verdere verplichting worden opgezegd. Waarschijnlijk worden er in de komende tijd enkele informatieavonden georganiseerd.

Bij minder dan 5% van de aan te sluiten adressen zal naar een maatwerkoplossing worden gezocht. Daarvoor vindt individuele afstemming plaats. (zie ook Glasvezel in het buitengebied)

Overleg kleine kernen
In dit overleg zijn de volgende zaken besproken:

  • Glasvezel in het buitengebied.
  • Mobiele bereikbaarheid.
  • AED/hartveilig wonen.
  • OZB op Kulturhuse.
  • Behoud basisscholen.
  • Goedkope woningen voor jongeren.
  • Verzekering paasvuren.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.