Kernpunten verslag bestuursvergadering 21 juni 2016

Contactpersoon voor Haarlo
Wouter Swam van de gemeente Berkelland heeft aangegeven dat zijn collega Jan Lubben het nieuwe aanspreekpunt voor Haarlo bij de gemeente wordt.

Herinrichting kom Haarlo en opknappen wegen rond Haarlo wanneer de herinrichting af is
De problemen met de riolering die zich voordoen worden na de bouwvak ( half augustus ) aangepakt. Gerrit wil voordat de herinrichting klaar is een gesprek hebben met de heer Esselink van de gemeente over het totale verloop van de werkzaamheden.

Agendapunten voor overleg met college
De datum van aanstaande donderdag 23 juni gaat niet door op verzoek van het collega. Marianne heeft nog geen lijst met nieuwe data ontvangen van Jan Lubben.

Glasvezel buitengebied
Als vervolgactie wordt de flyer bezorgd die als bijlage in de mail stond die we van Ellen Dijkman hebben ontvangen. De bezorging in het buitengebied van Haarlo zal in week 26 plaatsvinden.

Haarlo’s Belang 50 jaar
Er wordt vanuit Haarlo’s Belang begonnen met de uitwerking van enkele ideeën die binnen zijn gekomen in het kader van het 50-jarig bestaan van Haarlo’s Belang.

Seniorenraad
Gerrit en Marianne zijn bij deze vergadering geweest. Het voorstel is om één keer per jaar een gezamenlijke vergadering te houden.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.