Verslag gesprek met provincie over onderhoud N822 18 juni 2018

Op 18 juni 2018 hebben Jan te Luggenhorst namens Haarlo’s Belang en Patrick Wagenaar (projectleider Realisatie) namens de provincie Gelderland een gesprek gevoerd over de onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de N822 (Batendijk, Borculoseweg, Eibergseweg). Hieronder vindt u een weergave van dat gesprek.

Samenvatting

Medio september start de provincie Gelderland met periodiek onderhoud van de N822. Het onderhoud beperkt zich tot het sealen van de asfaltlaag (behalve het gedeelte tussen viaduct N315 en afslag N315; daar wordt de asfaltlaag vernieuwd). Tegelijk met het onderhoud van de asfaltlaag:

  • Wordt de weg ingericht als een 60-km weg;
  • Wordt de kruising Hoflaan – Batendijk vernieuwd;
  • Wordt de  fietsoversteek naar de Groenloseweg verbeterd;
  • Krijgen fietsers op fietspad voorrang op afbuigend en opkomend autoverkeer (attentie met rood asfalt).

De werkzaamheden veroorzaken kortdurend verkeershinder, afsluitingen en sluipverkeer. De aanvang van de werkzaamheden wordt bekendgemaakt via publicatie in krant. Aanwonenden worden geïnformeerd als hun uitrit wordt afgesloten.

Verslag

Onderhoud wegdek voornamelijk sealen

Het onderhoud is beperkt. Alleen van het wegdeel tussen het viaduct en globaal de afslag naar de N315 wordt de asfaltlaag vernieuwd. Voor het overige wordt het asfalt geseald. Bij sealen wordt het asfalt besproeid met bitumen en afgestrooid met (breker)zand. Deze maatregel verlengt de levensduur van het wegdek. De bruggen over de Leerinkbeek worden gerepareerd.

Weginrichting 60 km

De weg wordt ingericht als een 60-km weg. Dit betekent dat de belijning verandert. De middenstreep verdwijnt en er komen nieuwe lijnen 50 cm van de rand van de weg. De provincie moet hiervoor nog een verkeersbesluit nemen. Het verkeersbesluit is in te zien via https://www.gelderland.nl/bekendmakingen. Op dit besluit zijn de gebruikelijke inspraakregels van toepassing. De weg blijft in beheer bij de provincie. Dus geen overdracht naar gemeente Berkelland waar sprake van was.

Fietsers op fietspad voorrang

Fietsers op het fietspad naast de N822 krijgen overal voorrang. Hiervoor worden de “haaientanden” veranderd en wordt een signalering met rood asfalt aangebracht: Het gaat daarbij om de volgende aansluitingen:

  • Hogebrugweg
  • Veldweg
  • Zaterdagweg/Olden Eibergsedijk
  • Molenweg
  • Vaarwerkweg

Fietsoversteek Groenloseweg verbetert

De fietsoversteek vanaf de N822 naar de Groenloseweg wordt verbeterd. De oversteek schuift op naar bijna het midden van de Groenloseweg en op de N822 komt een plateaumarkering (maar geen plateau). Een tekening van de fietsoversteek is bijgevoegd.

Verkeershinder

Door de werkzaamheden is er verkeershinder en zijn er afsluitingen en omleidingen. Het opnieuw asfalteren van de “kop” van de Batendijk duurt ongeveer een week. Sealen gebeurt in twee fasen; Borculo – Haarlo en Haarlo – Eibergen. Hiervoor wordt de weg een dag tot maximaal een week afgesloten (een en ander is afhankelijk van voortgang en weersomstandigheden). De ofíciële omleiding is via provinciale wegen. Er zal dus wel sluipverkeer optreden.

Communicatie

Medio september start de provincie met periodiek onderhoud van de N822.  Werkzaamheden met aanvang worden bekendgemaakt in de lokale pers. Let dus op gemeentelijke en provinciale berichten. Aanwonenden worden op de hoogte gesteld bij afsluiting van een wegvak. Het crematorium “Hart van Berkelland” wordt apart ingelicht. Zie verder ook https://www.bereikbaargelderland.nl/. Voor persoonlijk contact bellen met het centrale nummer van de provincie Gelderland 026 – 359 99 99 en vragen naar Patrick Wagenaar.

Het verkeersbesluit zal vanaf 1 augustus 2018 ter inzage worden aangeboden.

Zie ook dit aanvullend bericht.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.