Resultaat enquête Groen in Haarlo 2019

Dorpsgenoten,

Enige tijd geleden heeft Haarlo’s Belang haar leden gevraagd of er interesse zou zijn voor een periodieke deelname aan een zogenoemde ledenraadpleging. Een flink aantal leden heeft zich daarvoor aangemeld. In principe vindt zo’n ledenraadpleging plaats op basis van een online enquête. De achterliggende gedachte is dat we op die manier sneller een beeld kunnen krijgen van wat onze achterban eigenlijk van actuele of specifieke onderwerpen vindt. Om met een redelijk gemakkelijk uit te vragen enquête te beginnen hebben we gekozen voor het onderwerp “Groen in Haarlo”.

Bevindingen

Het complete resultaat wordt in de bijlage weergegeven. Over het algemeen vindt men dat er voldoende groen in Haarlo is. De mate van onderhoud wordt in het algemeen niet heel positief ervaren. De kwaliteit van het onderhoud verschilt nogal, van goed tot slecht, de éne keer anders dan de andere keer. De gazons worden wel voldoende bijgehouden. Daarbij kunnen frequentie en opruimen van maaisel beter.

Het onderhoud van de plantsoenen wordt als onvoldoende ervaren. Daar zit het hem met name in het beter verwijderen van onkruid. Wat betreft verhardingen zoals stoep en straat valt op dat onkruid op sommige plekken erg hoog staat alvorens daar iets aan wordt gedaan.

Opvallend is dat een meerderheid van mening is dat het opruimen van zwerfafval in het buitengebied vooral een taak van de gemeente Berkelland is. Dat hoort echt bij het algemeen onderhoud aan de openbare ruimte.

In mindere mate geldt dat ook voor het verwijderen van bladafval. Nu wordt het vooral door de aanwonenden zélf gedaan. Het is wenselijk om bladkorven langer te laten staan dan nu het geval is.

Wat betreft overlast van hondenpoep wordt duidelijk aangegeven dat een opruimplicht is gewenst. Diverse keren is plaatsing van afvalbakken gesuggereerd (algemeen en/of specifiek voor uitwerpselen).

Tot slot is gebleken dat men van mening is dat er voldoende bomen in Haarlo staan maar dat voor de onlangs verwijderde bomen wél nieuwe aanplant komt. Daarbij wordt opgemerkt dat bomen van een kleinere soort ook prima zijn.

Speerpunten

Al met al heeft dit toch wat interessante bevindingen opgeleverd die Haarlo’s Belang ook nader met de gemeente Berkelland zal bespreken. Speerpunten zijn dan met name:

  1. Algehele verbetering van groenonderhoud
    1. in het bijzonder van plantsoenen en stoepen
    2. vooral ook met minder verschil in het kwaliteitsniveau
  2. Opruimen van zwerfafval in het buitengebied
  3. Langer laten staan van bladkorven
  4. Mogelijkheden bekijken voor opruimen hondenpoep
  5. Plaatsing van afvalbakken
  6. Vervanging van verwijderde bomen

Meepraten

Het is uiteraard nog steeds mogelijk om je in te schrijven voor een volgende ledenraadpleging. Kijk naar aanmeldingsopties via Aanmelden.

Bijlage: Resultaat enquête Groen in Haarlo (PDF)

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Haarlo’s Belang.

 

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.