Update planvorming Prinsenhof

Begin dit jaar, heeft op 22 maart een inloopavond plaatsgevonden waarbij inzage is gegeven in de nieuwbouw ontwikkeling rond locatie HCR Prinsen. Wij hebben jullie hier destijds over geïnformeerd.

Er is die avond een zogenaamd vlekkenplan getoond, met de beoogde indeling van het plan. Ondertussen is de ontwikkelaar zo ver dat er een akkoord is met de gemeente op de laatste versie van dit vlekkenplan.

Het plan is in hoofdopzet niet erg veel gewijzigd ten opzichte van de eerdere getoonde plannen. Er zijn met name aanpassingen gemaakt naar aanleiding van opmerkingen vanuit de gemeente (verkeer, groen, stedenbouw enzovoort). Hierdoor is het plan nu gereed voor verdere planuitwerking.

Onder die planuitwerking, valt onder andere het schrijven van een nieuw bestemmingsplan. Dit vindt de komende periode plaats. Ook worden dan de erfscheidingen en de bestaande opstallen, daar waar deze van invloed zijn op de plannen, verder in kaart gebracht. Dit zal gebeuren door een landmeter, zodat precies bekend wordt tegen welke mogelijk knelpunten er zijn op de grenzen van het plangebied. Daarnaast worden de hoogte maten van het terrein en de aansluitende percelen in kaart gebracht ten behoeve van een goed advies aangaande de waterhuishouding.

Hier download u de laatste versies van het vlekkenplan:
210332-BD000i_Situatie – nieuw
210332-BD003l_Situatie – groot

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.