Verslag bestuursvergadering 22 nov 2022

Aanwezig: Martijn van Ginkel, Ronald Grooters, Vanessa Lappenschaar, Sanne Prinsen, Anne Prinsen, Hans van Baardwijk 

Afwezig: Jan te Luggenhorst, Tineke Wantia

Opening

Inloopuurtje

19.30 uur komst Rianne Buiting van Basisschool OBS De Voshaar

Er is iets misgegaan in de communicatie tussen de gemeente en de school. De gemeente heeft destijds metingen gedaan in de speeltuin aan de Willem Sluyterweg. De school was hiervan niet op de hoogte. Rianne Buiting geeft aan dat de wens voor skaten er nog steeds is onder de kinderen. Maar dat de kinderen hiermee zeker geen skatebaan bedoelen als halfpipe, maar meer een stukje asfaltering met wat hobbels erin (crosspaadje o.i.d.). Tijdens het overleg wordt Sportclub Haarlo genoemd als eventuele plek voor een crosspaadje. Alle sporten op 1 plek. Het idee wordt geopperd om de krachten te bundelen als omnivereniging. Ronald koppelt dit terug aan Henk Lever en Marcel Lankwarden omdat zij op dit moment bezig zijn met een onderzoek of een omnivereniging mogelijk is.

20.00 komst Jan Lubben
– Kennismaking met collega Janine Ebbers

Janine is welzijnsmedewerker binnen de gemeente. Er zijn vier sociale wijkteams (Voor Mekaar teams). Per wijkteam 1 welzijnsmedewerker. De welzijnsmedewerker houdt zich bezig met onder andere mantelzorg en eenzaamheid. Elke woensdagochtend is er een inloop uurtje in het Burger-lokaal. 

We zullen een berichtje plaatsen op de website voor meer informatie hierover. Janine stuurt ons hiervoor een opzetje.

– Kruising Scholtenweg- De Pas

Een tijdje geleden is er bezwaar gemaakt tegen de drukte op de Scholtenweg. Het verkeer rijdt er hard en regelmatig wordt verkeer van rechts over het hoofd gezien (de weg naar De Pas). Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties. Aan de gemeente is gevraagd om hier z.s.m. iets aan te doen. De gemeente heeft een tijdelijke snelheidsmeter geplaatst aan de Scholtenweg. Jan Lubben geeft aan dat er op korte termijn ook soort lussen komen te liggen op de weg. De lussen zullen het aantal verkeer tellen. De snelheidsmeting en de aantallen geven een totaal beeld van het verkeer en de snelheid op de Scholtenweg. Aan de hand van deze uitkomst gaat de gemeente bepalen welke acties er worden ondernomen. Gedachtegang kan zijn een wegversmalling en een andere optie is mogelijk een drempel. 

Jan Lubben geeft aan dat het bord ‘Weg van rechts’ bij de afslag naar De Pas waarschijnlijk wordt vervangen door een groter bord. Jan Lubben geeft ook aan dat wanneer mensen vrachtverkeer zien in de Haarlosesteeg, zij hier een melding van kunnen maken bij het desbetreffende bedrijf. Ze moeten dan het kenteken noteren en doorgeven.

– Straat tussen Eibergseweg – ’t Kossink

Klinkers liggen niet mooi in de straat. Jan Lubben gaat een melding hierover doen bij Openbare Ruimte. 

– Groenvoorziening Voshaarweg – Willem Sluyterweg

De buurt van de Willem Sluyterweg en Voshaarweg zouden een brief ontvangen over de groenvoorziening. Dit is niet gebeurd. Haarlo’s Belang geeft aan dat dit continu opgeschoven wordt en de hele herinrichting vanaf het begin al niet volgens planning verloopt. Jan Lubben bevestigt dit en is zelf ook zeker niet tevreden over de communicatie vanuit de gemeente naar de buurt. Jan Lubben geeft aan dat er een brief komt met excuses en dat er een nieuwe planning is voor begin maart volgend jaar. De reden dat het uitgesteld is dat er te weinig personeel en tijd is. Jan Lubben geeft aan dat de groenvoorziening in maart erin ligt. 

– Evaluatie van het gesprek op 14-11 tussen Gemeente en projecten, speeltuin De Pas en groenvoorziening

Speeltuin De Pas

Het ontwerp voor de nieuwe speeltuin op De Pas hoopt Harry ten Hagen (gemeente) eind dit jaar klaar te hebben. Wanneer het eerste voorstel klaar is zal de projectgroep dit delen met de buurt.

Groenvoorziening (bloembakken)

Project loopt.

Mini skatebaan

Jan Lubben geeft aan dat je bij de realisatie van een mini-skatebaan/crosspaadje rekening moet houden dat er veel ruimte eromheen vrij moet zijn. In de speeltuin van de Willem Sluyterweg staan de speeltoestellen dicht op elkaar. Een skatepad realiseren in deze speeltuin zal hierdoor lastig worden. De vraag is dan wat wel gerealiseerd kan worden. Daarom gaat de gemeente met de kinderen van school in gesprek. In dit gesprek kunnen de kinderen aangeven wat ze graag willen en zal de gemeente met ideeën komen. Het gesprek is gepland op 28 november. Gerrit Maatman en Henk Pardijs zullen ook worden uitgenodigd voor dit gesprek. Zij hebben in een eerdere vergadering aangegeven dat ze wel te willen meedenken in alternatieven voor een skatebaan. Anne geeft de contactgegevens door aan Jan Lubben. Jan Lubben neemt contact met hen op.

– Omnivereniging en idee school bundelen

We hebben vorige maand een gesprek gehad met de initiatiefnemers Playcourt. Een eis voor de subsidie was om te onderzoeken of we kunnen komen tot een omnivereniging in Haarlo. Dit project hebben Henk Lever en Marcel Lankwarden opgepakt. In de aankomende weken vinden er gesprekken plaats met verschillende verenigingen. 

Jan Lubben ziet dit als een mooie start en is blij met dit initiatief. 

– Glascontainer Kulturhus

Op dit moment wordt onderzocht op welke plek de glascontainer kan komen bij het Kulturhus. Jan Lubben verwacht begin december hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

– Zendmast

De termijn voor het doen van een uitspraak is met 6 weken verlengd.

– TOP punt

Het TOP punt in Haarlo ziet er verwaarloosd uit. Jan Lubben geeft aan dat de verantwoordelijkheid van de TOP valt onder Achterhoek Toerisme. Jan Lubben vraagt Ronald om foto’s te maken en door te sturen naar Jan Lubben. Jan Lubben maakt hier een melding van. 

– Haarlo Natuurlijk Neutraal
De vraag vanuit de projectgroep Haarlo Natuurlijk Neutraal aan de gemeente: is er nog budget voor de opmaak van een nieuwsbrief? Voor corona zijn er 2 nieuwsbrieven begroot. Door corona is er maar 1 nieuwsbrief verstuurd. De projectgroep wil graag nu bezig met de tweede nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal onder andere gaan over besparingstips. Jan Lubben gaat dit nakijken en koppelt dit terug aan Hans van Baardwijk. 

Ommetje Haarlo
Kerkenpad (ommetje Haarlo) groeit op veel plekken dicht. Wie doet groot onderhoud? Zoals bomen snoeien? Jan Lubben gaat dit navragen. Ronald geeft terugkoppeling aan Jannie dat Jan Lubben hier contact met haar hierover opneemt. 

Prinsenhof
Op het moment van schrijven is er nog geen nieuws over project Prinsenhof. Jan Lubben geeft aan dat het nog steeds vastzit op waterberging. 

Notulen 

Notulen van 25 oktober is akkoord. Vanessa plaatst notulen op de website

Ingekomen stukken

Actiepuntenlijst


– Anne heeft kaartjes in de bus gedaan van nieuwe bewoners

Evaluatie Sinterklaas intocht

Intocht sinterklaas is goed verlopen. Positieve berichten ontvangen. 

Straatnaam Prinsenhof

Hoewel er nog niks definitiefs is wat betreft plan Prinsenhof, heeft de gemeente ons wel gevraagd of wij alvast willen meedenken met een nieuwe straatnaam. We willen graag de inwoners van Haarlo hierbij betrekken. In samenwerking met de leefbaarheidsgroep zullen we een online raadpleging doen. Martijn maakt een formulier aan die we kunnen delen. 

Kerstboom parkeerplaats + verlichting

Geesterens Belang en Haarlo’s Belang hebben samen een kerstboom geregeld voor Haarlo en Geesteren. Ronald heeft Kamminga geregeld voor vervoer om de kerstboom op te halen. Jan heeft met VAN verlichting geregeld. Ronald haalt de verlichting op. Zaterdagochtend 10 december gaan we de kerstboom plaatsen. 

In overleg met Geesterens Belang is ter sprake gekomen om eventueel een fairybell kerstboom aan te schaffen. We gaan samen kijken wat mogelijk is. In het Kleine Kernen overleg begin volgend jaar zullen we dit ook in de groep gooien. Zodat we misschien met alle Kleine Kernen een grote inkoop kunnen doen.  

Kerstboom Kulturhus

Zaterdagochtend 10 december gaan we ook een kerstboom bij Kulturhus plaatsen.

Terugkoppeling bijeenkomst DET

Tijdens de DET werd in het eerste deel een presentatie gedeeld met cijfers van het werkelijke energieverbruik van gemeente Berkelland. Samengesteld door een aantal enthousiaste vrijwilligers binnen de DET, ondersteund door een door de gemeente gefaciliteerd onderzoeksbureau. Er is veel gepraat over technische aspecten. Tweede deel ging over organisatievorm van dialoogtafel energietransitie.

Eindejaarspresentje vrijwilligers

Ook dit jaar zullen we weer presentjes uitdelen aan onze vrijwilligers. Het idee is om Marieke Hulshof te vragen of ze een leuk pakketje wil maken. Ronald neemt contact met Marieke op. 

Rondvraag/ Mededelingen

  • De folders van Ommetje Haarlo zijn op. We zullen contact opnemen met Bas Scholten In ‘t Hof of hij weet waar we deze bij kunnen bestellen. 
  • Anne heeft contact gehad met de nieuwe coördinator vrijwilliger van de Oekraïense Opvang in Haarlo. Zij wil graag in gesprek met ons. We zullen haar uitnodigen voor het inloop halfuurtje van vergadering januari. 
  • Functie formeel penningmeester van Tineke wordt overgedragen aan Sanne Prinsen. 

Sluiting

Volgende vergadering is dinsdag 13 december om 19.30 uur. En eerste vergadering in het nieuwe jaar is op 24 januari om 19.30 uur.

PDFPRT

Reacties zijn gesloten.