Update project Bakkersweide (Prinsenhof)

Vandaag hebben omwonenden en geïntresseerden een update ontvangen met betrekking tot het nieuwbouwplan op locatie Prinsenhof.

De inhoud van dit bericht delen we graag één op één, met heel Haarlo zodat iedereen op de hoogte kan blijven

Aangaande nieuwbouwplan Bakkersweide,

Graag willen we jullie op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwbouwplan in Bakkersweide, voorheen bekend als Prinsenhof. We willen jullie informeren voordat de vakantie en zomerfeesten in Haarlo van start gaan.

We zijn verheugd te kunnen melden dat de meeste wensen van de omwonenden zijn meegenomen in de huidige stukken, die nu ter controle liggen bij de gemeente. We hebben hard gewerkt om deze punten in deze fase verder te verbeteren, met inachtneming van jullie belangen. Momenteel liggen alle stukken ter controle bij de gemeente.

Zodra de gemeente haar goedkeuring verleent, zal het concept bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Als direct omwonenden ontvangen jullie deze stukken van mij voordat ze officieel worden vrijgegeven. Het is belangrijk op te merken dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar reactie te geven op het concept bestemmingsplan.

We kiezen er bewust voor om de controle ronde van de gemeente af te wachten voordat we de nieuwe tekeningen verspreiden. Op deze manier willen we voorkomen dat er te veel verschillende versies in omloop zijn.

Het plan is over het algemeen gelijk gebleven, met slechts enkele kleine aanpassingen om het plan te optimaliseren. De definitieve versie van het plan zal worden vrijgegeven na de controle van de gemeente.

Na deze ronde zal er een ontwerp bestemmingsplan worden opgesteld, naar verwachting ergens tussen oktober en december. Ook dit ontwerp zal ter inzage worden gelegd. Als alles volgens plan verloopt, verwachten we dat de gemeenteraad het bestemmingsplan in januari zal vaststellen en tot het publiceren zal overgaan.

Als alles goed verloopt zal uiteindelijk het bestemmingsplan onherroepelijk worden in mei-juni 2024. Dit betekent dat alle procedures zijn afgerond en het plan definitief is. De Omgevingsvergunning dient dan nog te worden aangevraagd, het Omgevingsvergunningstraject willen we enigszins gelijk op laten lopen met de laatste fase van de bestemmingsplan procedure.

We hopen dat deze update jullie een goed beeld geeft van de stand van zaken omtrent het nieuwbouwplan Bakkersweide. Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

We waarderen jullie betrokkenheid bij dit project en kijken uit naar een succesvolle afronding.

Maurice Geerdink, conStabiel

Nieuwe straat in Haarlo

Het nieuwbouw project Prinsenhof op het voormalig terrein van HCR Prinsen, is al enige tijd in ontwikkeling. Bij de realisatie hier van, onstaat straks een nieuwe openbare weg. Daar hoort natuurlijk een nieuwe straatnaam bij. Graag nodigen we inwoners van Haarlo uit, om zelf met suggesties te komen, uiteraard voorzien…

Lees meer …

Update planvorming Prinsenhof

Begin dit jaar, heeft op 22 maart een inloopavond plaatsgevonden waarbij inzage is gegeven in de nieuwbouw ontwikkeling rond locatie HCR Prinsen. Wij hebben jullie hier destijds over geïnformeerd. Er is die avond een zogenaamd vlekkenplan getoond, met de beoogde indeling van het plan. Ondertussen is de ontwikkelaar zo ver…

Lees meer …

Verslag bestuursvergadering 18-01-2022

Aanwezig: Anne Prinsen, Ronald Grooters, Gerrit Dekker, Martijn van Ginkel, Jan te Luggenhorst, Afwezig: Vanessa Lappenschaar en Tineke Wantia (allebei met kennisgeving). Opening bestuursvergadering De vergadering is digitaal. Ingekomen stukken Warmtetransitie gemeente Berkelland zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Het beleid om “van het gas af te komen” bevat geen specifieke…

Lees meer …